Τιζ (Περιοχής Ακ Νταγ Ματέν)
Είναι παραλλαγή του χορού Ομάλ’ (Καρς) με διαφορετική μουσική και ύφος. Ανήκει στην κατηγορία των χορών που βηματικά τους συναντάμε σε διάφορες παραλλαγές, με διάφορες ονομασίες και μουσικές σε πολλές περιοχές του Πόντου. Χορεύεται κυκλικά με μικρά πλαϊνά βήματα, με τρέμουλο στο σώμα και ο πρώτος κρατάει μαντίλι. 
 

 

Κεμεντσέ μ’ τσαλά τσαλά, αν ’κι παι’ς καλά καλά,
κρούω κα’ τσακώνω σε, κάθουμαι και κλαίω σε.


Ακεί πέραν έστεκεν, την κάλτσαν ατ’ς έπλεκεν,
είπ’ ατέναν έλ’ αδά, το λαλόπο μ’ χαμελά.

Μάνα τέρεν το παπόρ, ντ’ άσκεμα κουνίεται,
το σαρίν τ’ αρνί μ’ απές, φο’ούμαι φουρκίεται.

Το ραχίν χιονίεται, παιρ' ο ήλιον λύεται,
εγώ 'τιναν αγαπώ, αδακές κ' ευρίεται.

 

 

 

Από τον τύπο

Feed not found

Αναζητηση