Χαμόμηλον

Και  ντ’ έπαθες χαμόμηλον και στέκεις μαραιμένον;
Γιαμ’ η ρίζα σ’ εδίψασεν, γιαμ’ ο καρπός ελάεν;
Γιαμ’ ασά χαμηλόκλαδα σ’ κανέναν εζαλίεν;
Νια η ρίζα μ’ εδίψασεν, ναι ο καρπό μ’ ελάεν
Νια ασά χαμηλόκλαδα μ’ κανέναν εζαλίεν
Έναν κορίτσ’ κι έναν παιδίν ση ρίζαν εφιλέθαν
Κι εποίκαν όρκον κί όμνισμαν, να μη εφτάν χωρισίαν,
Ατώρα εχωρίγανε, γιαμ’ έχω εγώ ασό κρίμα;

Νεοελληνική απόδοση

Τι έπαθες κοντομηλιά και στέκεις μαραμένη;
Μήπως δίψασε η ρίζα σου, μην έπαθε ο καρπός σου;
Μήπως σου σπάσανε, κανένα από τα χαμηλά κλαδιά σου;
Ούτε ρίζα μου δίψασε ούτε έπαθε ο καρπός μου.
Ούτε κανένα σπάσανε από τα χαμηλά κλαδιά μου.
Ένα κορίτσι και ένα αγόρι στη ρίζα μου φιλήθηκαν
Και πήραν όρκο κι ορκίστηκαν ποτέ να μη χωρίσουν
Μα τώρα χωρίσανε, μήπως έχω εγώ το κρίμα;
 

 

Από τον τύπο

Feed not found

Αναζητηση